Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

2615 6e78 500
absurdalna
absurdalna
Ludzie zakochują się i nienawidzą, piją wódkę, palą papierosy i tęsknią za czymś, czego być może nie ma i nigdy nie będzie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viasoundofsilence soundofsilence
absurdalna
Prawdziwy związek to nie symbioza, ale współpraca dwóch wolnych, świadomych istot.
— A. Jodorowsky
Reposted fromstonerr stonerr viasoundofsilence soundofsilence
absurdalna
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin

May 14 2017

absurdalna
Reposted frombluuu bluuu viasoundofsilence soundofsilence
absurdalna
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viasoundofsilence soundofsilence
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
absurdalna
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasayanne sayanne
absurdalna
4382 5949 500
Reposted fromPoranny Poranny viameem meem
absurdalna
6083 af23 500
Reposted fromoll oll viameem meem
absurdalna
6762 d32b 500
Reposted fromkaiee kaiee viameem meem
absurdalna
1661 7d6d
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viameem meem
absurdalna
Reposted fromlivela livela viameem meem
absurdalna
3250 2539 500
Reposted fromoblivions oblivions viameem meem
absurdalna
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viameem meem

April 27 2017

absurdalna
1344 e186
absurdalna
Czuje się samotna. Dziwne, bo cały dzień spędziłam ze znajomymi. Dziwne, bo piszę to siedząc obój dobrego kumpla. Jednak wiem, że jestem samotna. Czuje pustkę.
Reposted fromnonecares nonecares vianihilarian nihilarian
absurdalna
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis viasoundofsilence soundofsilence
3117 c63d
Reposted fromshitsuri shitsuri viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl