Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2019

absurdalna
9290 005d 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
absurdalna
9376 97f5 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
absurdalna
7810 6790
Reposted fromeffic effic viapsychedelix psychedelix

November 13 2019

absurdalna
6351 00fb
Reposted fromscorpix scorpix vianobodyimportant nobodyimportant

November 06 2019

2211 270d 500
Reposted fromunco unco vialaparisienne laparisienne
absurdalna
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
absurdalna
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą trójkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj się raczej w zapachu Jej skóry, w emocjach, które daje Ci Jej uśmiech. Zakochaj się raczej w Jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj się w Jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć Jej prawdziwą istotę, upij się Nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w Jej duszę i osiągnij centrum Jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
absurdalna
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialaparisienne laparisienne
absurdalna
2336 7941 500
Reposted fromcontigo contigo vialaparisienne laparisienne
absurdalna
5235 748a 500
absurdalna
Reposted fromFlau Flau vialaparisienne laparisienne
absurdalna
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma vialaparisienne laparisienne
absurdalna
4269 9869 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin

November 03 2019

absurdalna
9017 df81 500
Witches going to their Sabbath, Luis Ricardo Falero, 1878
absurdalna
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viaBlueBerryyy BlueBerryyy
absurdalna
6143 1c2e 500
Reposted fromsavatage savatage viarudelubie rudelubie
absurdalna
7123 9786 500
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viarudelubie rudelubie
absurdalna
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
absurdalna
3676 d7ee 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl